Select Page

Mobil passiv flockning

Tekniken bygger på sedimentering av partiklar och rening av ämnen som är partikelbundna. Den utvecklades ursprungligen i Seattle, Washington USA. Swedish Hydro Solutions har vidareutvecklat tekniken, som nu är designad för att motsvara myndighetskraven och de höga flöden som kan uppstå vid rening av vatten från bygg- och anläggningsentreprenader.

Så fungerar det

Vår teknik bygger på sedimentering av partiklar och rening av ämnen som är partikelbundna, och är mycket effektiv. Vår vidareutveckling av tekniken har resulterat i lägre kostnader, enklare drift och bättre tillförlitlighet.

Flockningsmedlet

Det aktiva ämnet i flockningsprocessen är kitosan – ett naturligt förekommande ämne som utvinns ur krabbskal. Ämnet är helt nedbrytbart och ett mycket potent flockningsmedel. I USA är vattenrening med kitosan klassat som “Best Management Practices” (BMP) för dagvattenbehandling. BMP är metoder som har godkänts av delstatsregeringen för att möta den federala vattenlagstiftningen, Clean Water Act.

Doseringsutrustning

Den patentsökta doseringsutrustningen är installerad i mobila släp eller i en 10-fotscontainer. Det inkommande orenade vattnet pumpas till doseringsutrustningen och passerar över strumporna, där kitosan tillsätts passivt till vattnet. Därefter pumpas vattnet vidare till sedimentationstankar, eller motsvarande, där partiklarna i vattnet sjunker till botten och det renade vattnet kan släppas ut.
(Släpen kommer på sikt fasas ut och nu byggs all utrustning i containrar.)

Kapacitet

Det mobila systemet har en kapacitet att rena upp till ca 50 m3/timme. Systemet kan dock enkelt skalas upp även för större flöden än så. En kitosanstrumpa väger 0,5 kg och renar upp till 500 m3vatten beroende på inkommande vattenkvalitet.

Dimensioner

 

10 m3/timma, yttermått
Doseringscontainer, 10 fot (HB10): L: 2991 mm, B: 2438 mm, H: 2591 mm
Sedimentationstank, 24 m3 lastväxlare:L: 6283 mm,B:2582 mm, H: 2912 mm

Ett standardsystem med kapacitet upp till ca 10 m3/timma upptar ca 30 – 50 m3 yta, inklusive sedimentationstankar, rörinstallationer och arbetsytor.

 

25 m3/timma, yttermått

Ett standardsystem med kapacitet upp till ca 25 m3/timma upptar ca 100 – 120 myta, inklusive sedimentationstankar, rörinstallationer och arbetsytor.

 

 

40 m3/timma, yttermått

Ett standardsystem med kapacitet upp till ca 40 m3/timma upptar ca 130 – 150 myta, inklusive sedimentationstankar, rörinstallationer och arbetsytor.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm Försäljningsansvarig

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Skriv till oss!

10 + 3 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747