Select Page

Varbergstunneln

För att förbättra säkerheten och miljön, samt öka tågkapaciteten, bygger Trafikverket just nu dubbelspår i en järnvägstunnel under Varberg. Swedish Hydro Solutions finns på plats med en mobil reningsanläggning.

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser, men på sträckan genom Varberg saknas det dubbelspår. Tunnelns nya dubbelspår ökar tågkapaciteten, och en ny station med nedsänkta plattformar förstärker detta nav för regionens kollektivtrafik. Järnvägstunneln kommer att sträcka sig cirka tre kilometer under staden och idag har man påbörjat både det södra och det norra tunnelpåslaget

Swedish Hydro Solutions finns på plats vid den norra tunnelmynningen med en mobil reningsanläggning samt utrustning för pH-reglering för att komplettera entreprenören Implenias partikelavskiljning. Vi tar hand om både förhöjda halter av zink och sexvärt krom i processvattnet. Det sistnämnda hanteras med hjälp av vårt egenutvecklade preparat RedOx 3 – en lösning som ursprungligen togs fram i vårt laboratorium på uppdrag av Trafikverket.

Järnvägstunneln kommer att sträcka sig cirka tre kilometer under staden och idag har man påbörjat både det södra och det norra tunnelpåslaget. Swedish Hydro Solutions deltar än så länge bara vid det norra påslaget, där man kommit ca 150 meter in i berget.

Tågen ska rulla på det nya dubbelspåret genom tunneln i slutet av 2024.

Följ oss i sociala medier

Skriv till oss!

10 + 14 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747